Uuden vuoden toive: kestävä metsänhoito

Metsäkumppani on olemassa, jotta suomalaisten metsiä hoidettaisiin pitkäjänteisesti, metsänomistajan arvojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Metsänhoidon tulee olla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Hyvin hoidettu taimikko on tuottava investointi tulevaisuuteen. Kiikoinen, 27.12.2016.

Metsän taloudellinen merkitys

Metsänomistaja: oletko koskaan pohtinut, mitä metsätila merkitsee sinulle taloudellisesti? Osa metsänomistajista korostaa enemmän metsästä saatavia puunmyyntituloja, ja toisille metsätilan antama taloudellinen turva on tärkeämpää. Metsällä onkin monipuolinen taloudellinen merkitys, sillä puunmyyntituloilla voit ostaa vaikka auton tai lomamatkan, ja samalla metsätilan arvosta noin 60 % käy vakuutena esimerkiksi asuntolainalle.

Kestävään metsätalouteen kuuluu, että metsätila säilytetään taloudellisesti tuottavana myös tulevaisuudessa. Huolehdi ajoissa taimikonhoidosta ja ensiharvennuksesta, jotta puiden kasvu säilyy hyvänä. Metsätilan arvo kasvaa varmasti ja nopeasti tehtyjen metsänhoitotöiden ansiosta, vaikka investointien tuotto ei realisoidu lisääntyneinä puunmyyntituloina vielä tällä vuosikymmenellä.

Metsänhoitoa luonnon ehdoilla

Monimuotoinen metsäluonto, kaunis maisema ja runsaat virkistyskäyttömahdollisuudet ovat useimmille meistä tärkeitä metsään liittyviä arvoja. Metsänhoidon taloudellisten ja luonnonsuojelullisten tavoitteiden välillä on aina löydettävissä metsänomistajan arvomaailmaan sopiva kompromissi.

Omassa metsätaloudessani olen tehnyt jo vuosien ajan ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tällöin muun muassa metsätuhojen riski pienenee, koska monimuotoinen metsä on kestävämpi ja vastustuskykyisempi tuhonaiheuttajia vastaan kuin yhden puulajin metsä. Monimuotoisessa metsässä elää esimerkiksi kuusikoissa laajoja metsätuhoja aiheuttavan kirjanpainajan luontaisia vihollisia, jotka rajoittavat hyönteistuhojen syntymistä pitämällä kirjanpainajakannat kurissa.

Tekopökkelöt vuoden 2016 trendi-ilmiö metsänhoidossa

Säästöpuiden jättäminen hakkuiden yhteydessä on yksi näkyvimmistä ja keskeisimmistä keinoista lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta. Pieniä alueita tai puuryhmiä rajataan kokonaan metsätalouden ulkopuolelle säästöpuustoksi, joka ensin vanhenee, sitten kuolee ja lopulta lahoaa metsään tarjoten jokaisessa vaiheessa sopivan elinympäristön useille joko kuolevasta tai lahoavasta puusta riippuvaisille lajeille.

Seuraamani metsäalan keskustelun perusteella vuoden 2016 ”luonnonhoitotrendiksi” vaikutti nousevan tekopökkelöiden tekeminen. Ylhäällä olevassa kuvassa näkyy Joutsijärven ulkoilureitin varteen tehtyjä tekopökkelöitä (kuvattu 4.7.2016, (c) Mikko Niemi). Tekopökkelöt lisäävät nopeasti järeän lahopuun määrää metsässä, mistä hyötyvät monet sammalet, sienet, hyönteiset, hyönteisiä syövät eläimet sekä pystylahopuuhun pesiytyvät tiaiset ja kolopesijät. Uutisen mukaan myös MTK ja Energiateollisuus ry aloittivat myös mielenkiintoisen yhteistyön tekopökkelöiden tekemisestä sähkölinjojen viereen.

Ulkoilureittien säilyttäminen ja kehittäminen kuuluu sosiaalisesti kestävään metsänhoitoon (PEFC-sertifioinnin kriteeri). Pitkospuut Joutsijärven ulkoilureitillä, 4.7.2016.

Miten varmistaa, että metsä voi hyvin?

Metsäammattilaiset ovat keskeisessä roolissa kestävän metsänhoidon toteutumisessa. Ammattilaisten vastuulla on tarjota metsänomistajalle ratkaisuja hänen taloudellisten ja luonnonsuojelullisten tavoitteidensa yhteensovittamiseen.

Tunnen erilaisten metsänhoitotöiden ja hakkuiden vaikutukset puuston kehitykseen ja metsätalouden kannattavuuteen. Lisäksi hallitsen PEFC- ja FSC-sertifiointikriteerien metsänhoidolle asettamat vaatimukset, joiden tavoitteena on varmistaa metsänhoidon säilyminen niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisesti kestävänä. Osallistun myös WWF:n Metsähaasteeseen tarjoamalla luonnonsuojelullisia arvoja painottaville metsänomistajille WWF:n metsänhoito-oppaan mukaista metsänhoitoa.

Metsäpalvelua asiakas edellä

Arvostan ihmisiä, jotka ovat onnistuneet rakentamaan omasta osaamisestaan toimivaa liiketoimintaa. Hämmästelen, miten yrittäjät oikein ehtivät varsinaisen asiantuntijatyön ohella hoitaa tuotteidensa markkinoinnin ja myynnin. Olisiko minusta samaan?

Yrittäjyydessä minua kiehtovat erityisesti vapaus ja vastuu tehdä asiat parhaaksi katsomallani tavalla. Haluan antaa toiminnassani tilaa luovuudelle ja persoonallisuudelle – yrittäjänä voin esimerkiksi tarjota asiakkailleni unelmieni mukaisen palvelukokemuksen.

Tervetuloa epävarmuus!

Menneenä kesänä hankin liiketoimintaosaamista Suomen Yrittäjäopiston järjestämästä kahden kuukauden mittaisesta yrittäjyyspajasta, jossa sain erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa yritysideaani. Heti kurssin alussa sain kuulla kaunistelemattoman totuuden yrittäjän elämästä: ”Tervetuloa epävarmuus!”

Kyseinen totuus vaivasi minua useina öinä, kun pohdin seuraavaa siirtoani työelämässä. Kova motivaatio omaan bisnekseen ja usko omaan ammattitaitoon veivät kuitenkin lopulta voiton epävarmuudesta.

Yrityksen nimi

Yrityksen nimen keksiminen oli yksi haastavimmista yrityksen perustamisen vaiheista. Useiden ideariihien jälkeen syntyi Metsäkumppani – asiakaslähtöinen, luotettava ja riippumaton asiantuntija, joka huolehtii metsänhoidosta metsänomistajan arvojen mukaisesti.

Metsäpalvelu Metsäkumppani - metsänomistajan luotettavin

Kaupparekisterissä kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kivuttomasti kuin olin toivonut, sillä Kaupparekisterin mukaan toiminimeni oli vaarassa sekoittua Mikkelissä toimivaan puunkorjuuyritykseen nimeltä HL-Metsäkumppanit Oy. Sain kuitenkin kyseiseltä yritykseltä suostumuksen rekisteröidä Metsäkumppanin Kaupparekisteriin. Kiitos!

Katse eteenpäin

Juna on nyt liikkeellä – ensimmäiset tarjoukset on hyväksytty. Aina tulevaisuus ei näyttäydy yhtä kirkkaana kuin tässä Maltalla otetussa kuvassa. Katson siitä huolimatta päivä kerrallaan luottavaisin mielin eteenpäin.

Tutustu tarjontaan ja ota yhteyttä, jos tarvitset Metsäkumppania!


PS. Mikon metsä -blogin artikkelit on siirretty tälle sivustolle, jossa bloggaaminen tulee jatkumaan. Kiitos lukijoille ja tsemppaajille! Olen saanut blogiteksteistäni uskomattoman hienoa palautetta! 🙂

Metsäkumppanilla OP-Lastun komein rusetti!

Keskiviikko 19.10.2016.

Mikko osallistui Osuuspankin järjestämään Lastu-tapahtumaan, jossa keskusteltiin muun muassa metsänomistajien nykyistä asiakaslähtöisemmän palvelun tarpeellisuudesta. Päälimmäiseksi muistoksi tapahtumasta jäi Twitter-kansan antama kunniamaininta miesten parhaasta pukukoodista!

 

Puun käyttö, käsityö, miesten pukeutuminen

Polku omaan metsään

Kesäkuu 2011. Kotiseudullani Kiikoisissa tuli myyntiin 14 hehtaarin metsätila. Olin ollut kiinnostunut myytävistä tiloista jo jonkin aikaa, joten havaitsin uuden myyntikohteen nopeasti. Pikainen käynti tilalla kertoi välittömästi, että kyseessä oli juuri etsimäni kaltainen, hoitamaton, runsaspuustoinen ja sopivan kokoinen metsäpalsta. Soitto kaupan välittäjälle, uusi tilakäynti mittavälineiden kanssa, huolelliset kannattavuuslaskelmat, soitto pankkiin, ja elämäni siihen asti suurin ostopäätös oli tehty. Minusta tuli metsänomistaja.

Tarkastuskäynnillä

Kuusentaimi on kärsinyt alkukesän kylmistä öistä ja tämän kesän kasvu jää pieneksi.
Kuusentaimi on kärsinyt alkukesän kylmistä öistä ja tämän kesän kasvu jää pieneksi.

Elokuu 2016. Raivaussaha on käynyt metsässä ahkerasti viimeisten vuosien aikana ja kiireisimmät metsänhoitotyöt on tehty. Harvennetut metsät kasvavat kohisten ja taimikot voivat hyvin, lukuun ottamatta hallan aiheuttamia vähäisiä vaurioita, joista puut todennäköisesti toipuvat nopeasti. Keskityn ihailemaan oman käden jälkiä ja suunnittelemaan seuraavia hakkuita, sekä keräämään siinä sivussa kantarellikastikkeen ainekset kokoon.

Parasta oppia

Metsänhoitajan opinnot ja oman metsäomaisuuden hoitaminen ovat olleet loistava oppimismahdollisuus suomalaiseen metsätalouteen: teoria ja käytäntö ovat yhdistyneet erittäin vahvasti. Puukauppojen, kirjanpidon ja verosuunnittelun itsenäinen opettelu otti aikansa, mutta auttoi kehittämään metsätilaan liittyvää päätöksentekoa ja oman metsänomistuksen kannattavuutta. Tällä hetkellä pohdiskelen oman yritystoiminnan rakentamista tämän osaamisen varaan.

Tarvitsetko metsäasiantuntijaa?

Tämä oli vasta pintaraapaisu metsänomistukseeni, ja aion jakaa ajatuksiani metsänhoidosta tänne myös jatkossa. Auttaisin mielelläni myös muita metsänomistajia metsätilan hallintaan liittyvissä haasteissa. Missä tilanteissa sinä tarvitsisit osaavaa metsäalan ammattilaista? Mistä asioista toivoisit minun kirjoittavan blogiini? Kommentoi kirjoitusta tai lähetä viesti!

Pari vuotta sitten harvennettu männikkö. Kasvupaikka on männylle turhan rehevä, joten tulevat harvennukset tullaan tekemään pienempiä, hyvälaatuisia kuusia suosien.
Pari vuotta sitten harvennettu männikkö. Kasvupaikka on männylle turhan rehevä, joten tulevat harvennukset tullaan tekemään pienempiä, hyvälaatuisia kuusia suosien.